Úvod        Informácie        Triedy        Aktivity        Projekty        Galéria        Jedáleň        Kontakty
Naša materská škola sa nachádza na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi v blízkosti centra (mestská časť Staré mesto). Brány školy boli prvýkrát otvorené v roku 1976.Dvojpodlažná šesťtriedna budova školy je rozdelená administratívnou časťou na jednotlivé pavilóny. Stojí v oplotenom areáli, bohatom na zeleň, o celkovej ploche cca 11.000 m2.

V našej materskej škole poskytujeme celodennú i poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 12 plne kvalifikovaných učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Kolektív dopĺňa 5 prevádzkových zamestnancov a 4 zamestnanci školskej jedálne.

Areál školy je určený na rôzne pohybové aktivity detí. Na školskom dvore sú umiestnené pieskoviská, preliezačky, kolotoče, šmýkačky, lavičky... V rámci projektov sa nám úspešne darí modernizovať exteriér školy, máme tu drevený domček, vláčik, mostík, plastovú šmýkačku a pieskoviská. V roku 2012 pribudla nová veľká preliezačka "Šibalka detí" a v roku 2013 sme premenili poškodenú asfaltovú plochu na detské dopravné ihrisko. Od roku 2014 máme dva nové kolotoče a pieskovisko. V školskom roku 2015/2016 škola postupne prešla rozsiahlou rekonštrukciou (výmena okien a dverí, rekonštrukcia strechy, zateplenie budovy, rekonštrukcia sociálnych zariadení). K výbave našej školy neodmysliteľne patrí telocvičňa.

Výchova a vzdelávanie sa v našej materskej škole uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu "Kľukatá cesta objavov", kde sme si ako rozvíjajúce programy a aktivity v spolupráci s rodičmi zvolili: rozvíjanie všeobecnej pohybovej prípravy a počítačovej gramotnosti.

Záleží nám na tom, aby vaše detičky boli u nás spokojné a šťastné.
Dúfame, že na našej stránke nájdete nielen potrebné informácie, ale aj oddych a zábavu.