Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            KontaktyPozrite si úspechy
detí z našej MŠ


Fotografie a videá
z aktivít nájdete
v časti GalériaNašu školu
finančne podporili:Ďakujeme!

Plánované aktivity našej materskej školy v školskom roku 2017/2018:


 • Spoznávanie nových kamarátov
 • Turistické jesenné vychádzky
 • Fotografovanie
 • Mikuláš v MŠ
 • Predvianočné popoludnie - besiedky
 • Návšteva u prváčikov v základnej škole
 • Turistické zimné vychádzky
 • Zápis detí do mateskej školy
 • Testy školskej zrelosti
 • Fašiangový karneval
 • Deň matiek
 • Olympiáda prievidzských materských škôl
 • Exkurzia do planetária
 • Predplavecká príprava, návštevy plavárne
 • Výlet do ZOO Bojnice
 • Oslava MDD
 • Deň rodiny
 • Rozlúčka predškolákov
 • Návštevy knižnice, športovej Niké arény, Centra voľného času, ...

  ... a každý deň veľa nových prekvapení a zážitkov