Fotoalbum MŠ Nábrežie sv. Cyrila Prievidza

slvnostnodovzdanienovejmkaky_small.jpg slvnostnodovzdanienovejmkaky2_small.jpg slvnostnodovzdanienovejmkaky3_small.jpg
slvnostnodovzdanienovejmkaky4_small.jpg slvnostnodovzdanienovejmkaky5_small.jpg slvnostnodovzdanienovejmkaky6_small.jpg