Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

16.8.2016
Búranie múrov z miesta bývalých smetiakov
Veľké ĎAKUJEME patrí rodine Kopálovej za vybavenie a firme DAK s.r.o. Prievidza za realizáciu. Spoločnosť na vlastné náklady odstránila a odviezla múry z miesta bývalých smetiakov a následne upravila terén. Priestor pred pavilónom B sa tak stal krajší a bezpečnejší.

23.6.2016
Rozlúčka predškolákov
Rozlúčka predškolákov z tried Kuriatok a Hviezdičiek začala kultúrnym programom už v rámci Dňa rodiny a pokračovala vo štvrtok v dopoludňajších hodinách. Deti sa spevom a milým slovom rozlúčili so svojimi kamarátmi vo všetkých triedach. Poďakovali pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom za krásne chvíle, strávené v materskej škole. Veľa šťastia, budúci školáci!

22.6.2016
Deň rodiny 2016
Deň rodiny dopadol výborne, prialo nám počasie a všetci spolu sme prežili príjemné popoludnie plné spevu, tanca, hier, opekania a skákania v nafukovacom vláčiku. Gulášik bol ako vždy výborný a dobroty, ktoré pripravili rodičia, obšťastnili všetky mlsné jazýčky. Ďakujeme!

17.6.2016
Plavecký výcvik predškolákov
Deti z predškolských tried po dvoch týždňoch úspešne doplávali k mokrým vysvedčeniam a sladkým medailám. Kuriatka a Hviezdičky si v plavárni v Handlovej hravou formou osvojili základy plávania. Plavecký výcvik prebiehal veselo, úspešne a bez zranení.

9.6.2016
Potok a jeho tajomstvá
Deti z triedy Slniečok sa v jedno pekné dopoludnie vybrali objavovať tajomstvá potoka Handlovka. Zisťovali a spoznávali život v potoku a v jeho okolí, silu vody a videli, čo do potoka nepatrí a prečo...

7.6.2016
Výlet do ZOO Bojnice
Deti z tried Včielok a Slniečok boli pozrieť zvieratká v Zoologickej záhrade Bojnice. Veríme, že si odniesli domov veľa pekných zážitkov.

1.6.2016
Návšteva planetária v Žiari nad Hronom
Deťom z tried predškolákov pripravili pani učiteľky 1. júna zaujímavý program - návštevu hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Deti mali možnosť prostredníctvom rozprávky "O Martinovi a hviezde" spoznať planéty, hviezdy a súhvezdia. Svoje zážitky z exkurzie potom sprostredkovali rodičom nielen slovne ale aj výtvarne.
Stránka hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom (www.planetarium.sk)

30.5.2016
Centrum voľného času
Absolvovali sme posledné tohtoročné stretnutie v rámci návštevy počítačov a stretnutí milovníkov zvierat. Deti sa zdokonalili v práci s digitálnou technikou, naučili sa starať o zvieratká v ZOO kútiku. Ďakujeme Bc. Jánovi Mečiarovi a p. Milanovi Andrisovi, ktorí prispeli k tomu, že deti z Centra voľného času odchádzali vždy spokojné, veselé a plné nových poznatkov.

20.5.2016
Mám básničku na jazýčku
Každý rok sa v priestoroch Hornonitrianskej knižnice uskutočňuje recitačná súťaž detí z materských škôl pod názvom "Mám básničku na jazýčku". Našu MŠ úspešne reprezentovala Natálka Henčelová z triedy Kuriatok s básňou "Mašličky pre sliepočky". Naša šikuľka vyhrala druhé miesto, blahoželáme!

19.5.2016
Letná olympiáda detí materských škôl
Vo štvrtok 19.5.2016 sa na palubovke v Mestskej športovej haly v Prievidzi uskutočnil XX.ročník letnej olympiády detí materských škôl mesta Prievidza. Dievčatá a chlapci súťažili v piatich disciplínach: beh na 20 m, beh cez prekážky na 20 m, hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a štafetový beh 4-členných družstiev. Naše úspechy:

  • Zuzka Ondrúšková - hod tenisovou loptičkou - zlatá medaila
  • Zuzka Vavrincová - skok do diaľky z miesta - zlatá medaila
  • Viktorka Gontková - skok do diaľky z miesta - bronzová medaila
  • Viktorka Gontková - beh na 20 m - bronzová medaila
  • štafetový beh dievčatá - 5. miesto
V celkovom hodnotení materských škôl sme sa umiestnili na prvom mieste. Zlatý pohár je náš! Všetkým našim malým olympionikom gratulujeme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

19.5.2016
Akcia lupa
Vo štvrtok 19.5. dopoludnia deti z triedy Včielok absolvovali telovýchovno-brannú vychádzku pod názvom: "Akcia lupa".

10.-18.5.2016
Besiedky ku Dňu matiek
Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamičky a to je čas besiedok ku Dňu matiek. Pani učiteľky spolu s deťmi v jednotlivých triedach pripravili veselý program plný scénok, básničiek a pesničiek. Na záver deti obdarili svoje mamičky milými darčekmi.
Pozrite si video z besiedky Kuriatok (zdroj: YouTube - Miki Jaško)


Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Včielky

Včielky

Včielky

Včielky

Slniečka

Slniečka

Slniečka

Slniečka

Kačiatka

Kačiatka

Pampúšiky

Pampúšiky

28.4.2016
Divadelné predstavenie
Herci bábkového divadla nám prišli zahrať kamarátske rozprávky. Deti mali možnosť manipulovať s bábkami, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli o tom, prečo je dôležité navzájom si neubližovať a priateliť sa spolu.

31.3.2016
Bábkové divadlo v MŠ
Vo štvrtok 31.3. si všetky deti v MŠ mohli pozrieť bábkovú rozprávku o prefíkanom vlkovi a nezbedných kozliatkach, v ktorej ostali kozliatka celé a aj vlk sýty. Veľmi pekné predstavenie, ktoré deťom zahrali členovia Divadla z domčeka. Odporúčame!

10.3.2016
Návšteva predškolákov v základnej škole
Predškoláci z tried Kuriatok a Hviezdičiek navštívili vo štvrtok dopoludnia prváčikov v ZŠ Rastislavova. V troch triedach spoločne plnili rôzne úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky. Za odmenu dostali sladkosti a darčeky, ktoré im vyrobili starší kamaráti. Ďakujeme.

4.2.2016
Detský karneval
Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec... Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách sa vo všetkých triedach MŠ uskutočnil detský karneval. Fantázia rodičov a detí nemala hraníc a tak sme mali možnosť vidieť rôzne masky. Deti prežili pekné dopoludnie, plné radosti a zábavy.


Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Slniečka

Kačiatka

Kačiatka

Kačiatka

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Včielky

Včielky

Včielky

Včielky

Pampúšiky

Pampúšiky

Pampúšiky

Pampúšiky

27.1.2016
Folklorista z Očovej
V stredu 27.1. bolo v našej materskej škole opäť veselo. Prišiel k nám pán Anton Budinský - folklorista z Očovej. Zábavnou formou predviedol deťom hru na netradičné ľudové nástroje, ako sú fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, heligónka a dokonca i rúra od vysávača. Ďakujeme za veselý zážitok!

17.12.2015
Návšteva zo samosprávy mesta
Vo štvrtok 17. decembra navštívila našu materskú školu primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková a predseda komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít Ing. Branislav Bucák. Pre všetky deti v MŠ doniesli veľký balík so športovým náčiním, ktorý odovzdali v triede Kačiatok. Deti ho využijú k rôznym pohybovým aktivitám, čím si vytvoria návyky zdravého životného štýlu. Ďakujeme!

9.-17.12.2015
Vianočné besiedky
Deti v jednotlivých triedach vystúpili s veselým programom, v ktorom recitovali, spievali a tancovali. Na záver programu si každý našiel pod stromčekom vianočné prekvapenie.
Pozrite si video z vianočnej besiedky Kuriatok (zdroj: YouTube - Miki Jaško)

10.12.2015
Divadelné predstavenie Ľadové kráľovstvo
Študenti zo SOŠ OaS v Prievidzi v rámci predmetu "animačné služby" pripravili deťom pod vedením Mgr. Zdenky Gamanovej krásne divadielko o ľadovej kráľovnej. Pred zrakmi detí ožili postavy optimistickej Anny a jej sestry Elsy, ale najviac ich pobavil snehuliak Olaf. Po predstavení deti za asistencie študentov skladali puzzle, hádzali na cieľ, tancovali, spievali... no veru veselo bolo malým i veľkým. Odmenou za šikovnosť boli sladké perníky, lízatká a diplomy s omaľovánkou. Ďakujeme!

4.12.2015
Mikuláš v MŠ
V piatok dopoludnia k nám zavítal Mikuláš a ako vždy nechýbala ani čertica. Deti tlieskali, spievali, tancovali a tešili sa z darčekov.


Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Kuriatka

Pampúšiky

Pampúšiky

Pampúšiky

Pampúšiky

Pampúšiky

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Hviezdičky

Kačiatka

Kačiatka

Kačiatka

Slniečka

Včielky

Včielky

Včielky

Včielky

3.12.2015
Predvianočný koncert v ZUŠ
Aj tento rok sme sa zúčastnili na predvianočnom koncerte v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Deti z tried Slniečkok, Včielok, Kuriatok a Hviezdičiek spoznávali jednotlivé hudobné nástroje, spievali spolu s účinkujúcimi vianočné pesničky a zažívali atmosféru ozajstného koncertu. Vo vestibule ZUŠ sme si pozreli výstavu s názvom Škôlkárovo - výtvarné práce detí z prievidzských materských škôl.

27.11.2015
Ako sa starať o zúbky
O tom, že dokonalá ústna hygiena je dôležitá prevencia proti vzniku zubného kazu, sa v piatok 27. 11. dozvedeli deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek od dentálnej hygieničky Ľubici Hnáthovej, ktorá im vysvetlila a názorne ukázala, ako sa správne starať o svoje zúbky. Rozprávanie hygieničky bolo hravé, zábavné, deti sa podelili aj so svojimi zážitkami zo zubnej ambulancie.

26.10.2015
Rozprávkové kreslenie v knižnici
Deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek boli pozvané do Hornonitrianskej knižnice na stretnutie s českým ilustrátorom kníh Adolfom Dudekom. Zábavnou interaktívnou formou im predstavil klasické rozprávky. Vtiahol nás všetkých do deja a vyčaroval smiech a dobrú náladu nielen na tvárach detí, ale i dospelých. Bol úžasný, ďakujeme!

22.10.2015
Bábkové divadlo Včielka
Vo štvrtok 22.10.2015 k nám zavítalo bábkové divadlo Včielka s rozprávkou Rybár a morská panna. Deti zaujal nielen dej, ale aj krásne bábky, ktorým hlas prepožičal pán Igor Machil. Bol to príbeh o chamtivosti a pýche. Deti sa zoznámili aj s Gašparkom, ktorý ich viedol jednotlivými dejstvami. Veľmi pekná rozprávka, ďakujeme!

15.10.2015
Fotografovanie v MŠ
Aj tento školský rok sa deti spolu s pani učiteľkami fotili pre spomienku na časy, prežité v materskej škole. Fotografie na stiahnutie vo väčšom rozlíšení (aj z minulých rokov) nájdete na stránkach tried. Triedy


Slniečka

Včielky

Kuriatka

Hviezdičky

Kačiatka

Pampúšiky

21.9.2015
Dopravná výchova
Počas Európskeho týždňa mobility prebehla v našej materskej škole akcia zameraná na dopravnú výchovu. V rámci spolupráce s mestskou políciou sa deti oboznámili so základnými pravidlami bezpečnosti v cestnej premávke. Na dopravnom ihrisku si vyskúšali úlohu chodcov i cyklistov.
hore