Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

28.6.2017
Rozlúčka predškolákov
V stredu 28.6. sa predškoláci lúčili s deťmi a zamestnancami MŠ. Materskou školou sa rozliehal spev, milé ďakovné slová a padali aj slzičky.

27.6.2017
Deň športu 2017 na námestí
V rámci týždňa olympijských aktivít sa na námestí v Prievidzi uskutočnil Deň športu, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Pani učiteľky Králiková a Kuviková nacvičili s deťmi pásmo piesní a tancov. Predškoláci sa športového dňa zúčastnili ako diváci.

22.6.2017
Deň rodiny 2017
Prežili sme príjemné popoludnie plné spevu, tanca, hier a zábavy. Gulášik bol ako vždy výborný a dobroty, ktoré pripravili rodičia, obšťastnili všetky maškrtné jazýčky. Ďakujeme!

14. a 26.6.2017
Expedícia lupa a skúmanie potoka
Slniečka spoznávali svet pod lupou. Videli krásne pavučiny a rôzne chrobáčiky, kvietkom počítali lupienky a vyrušili spiaceho mravca... Neskôr boli skúmať potok. Spoznali, čo je to sútok, vodopád a tiež ako sa treba starať o vodu a aká je dôležitá pre život. Vytriedili, čo do potoka patrí a čo nie. Zistili, kedy a prečo tečie voda pomaly alebo rýchlo.

14.6.2017
Letná olympiáda detí materských škôl
V mestskej športovej hale v Prievidzi sa uskutočnil XXI. ročník letnej olympiády detí prievidzských materských škôl. Za našu MŠ bojovalo družstvo zložené zo 6 dievčat a 4 chlapcov. V celkovom hodnotení materských škôl sme sa umiestnili opäť na prvom mieste. Hurá!
Naše medailové umiestnenia:

  • Nelka Cangárová - 1. miesto v behu
  • Dorotka Mládeková - 3. miesto v skoku do diaľky
  • Laurika Oboňová - 3. miesto v hode tenisovou loptičkou
  • Lejka Ferenčíková, Viktorka Piknová, Tamarka Toporková, Nelka Cangárová - 3. miesto v
    štafetovom behu.
Prvenstvo sme získali aj vďaka výborným umiestneniam ostatných detí. Všetkým gratulujeme!

5.6.2017
Výlet predškolákov v Remate
Deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek boli na výlete v Remate. V spoločnosti maskota Bralka a animátoriek zažili dopoludnie plné hier, súťaží, podarilo sa im nájsť poklad a vyprázdniť taniere s dukátovými buchtičkami...

1.6.2017
Ako sme prežili MDD
Pohybové aktivity detí z našej materskej školy počas slnečného Medzinárodného dňa detí.

28.5.2017
Kto si rád zaspieva
Deti z našej MŠ sa vďaka p. učiteľke Králikovej zúčastnili na stretnutí speváckych skupín pod názvom Kto si rád zaspieva v nádhernom prostredí Agátového hája v Malej Lehôtke. Vystúpenie detí bolo krásne a úspešné.

10.-18.5.2017
Besiedky ku Dňu matiek
Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamičky. Pani učiteľky im s deťmi pripravili veselý program plný scénok, básničiek a pesničiek.
Galéria obsahuje: Kuriatka, Včielky, Pampúšiky, Slniečka, Kačiatka

27.4.2017
Ujo Doremi
Do našej materskej školy prijal pozvanie ujo Doremi, ktorý deti potešil a hlavne rozveselil rozprávkovým hudobným vystúpením. Ďakujeme.

5.4.2017
Návšteva predškolákov v základnej škole
Predškoláci z tried Kuriatok a Hviezdičiek zavítali na návštevu do ozajstnej školy. A zobrali to vážne - počítali, čítali písmenká, kreslili... Ďakujeme pani učiteľkám zo ZŠ Rastislavova za vydarenú vyučovaciu hodinu.

6.-17.3.2017
Plavecký výcvik predškolákov
Plavecký výcvik predškolákov sa uskutočnil v plaveckej škole "Ráchel" Slávky Kovalíkovej v bazéne Hotela pod zámkom v Bojniciach.

20.2.2017
Detský karneval
V pondelok 20.2.2017 v dopoludňajších hodinách sa vo všetkých triedach MŠ uskutočnil detský karneval. Fantázia rodičov a detí nemala hraníc, mali sme možnosť vidieť masky rôzneho druhu. Deti prežili pekné dopoludnie, plné radosti a zábavy.

január 2017
Zimné radovánky
V januári sa deti v areáli materskej školy takto radovali z napadnutého snehu.

23.1.2017
Beseda s ujom horárom
Medzi Slniečka a Včielky prišiel ujo horár p. Vrablec a pútavo rozprával nielen o svojej dôležitej práci, ale aj o tom, ako sa stará o zvieratká v zime i po celý rok. Deti mu kládli zvedavé otázky, na ktoré im rád odpovedal.

21.12.2016
Vianočné besiedky
Pani učiteľky v jednotlivých triedach pripravili a nacvičili veselý program, v ktorom deti recitovali, spievali a tancovali. Na záver si každý našiel pod stromčekom vianočné prekvapenie.
Galéria obsahuje: Kuriatka, Hviezdičky, Slniečka, Pampúšiky.

5.12.2016
Mikuláš v MŠ
Aj tento rok zavítali do našej materskej školy. Kto? No predsa Mikuláš a čert. Deti s nimi tancovali, spievali a tešili sa z mikuláškych balíčkov.
Galéria obsahuje: Kačiatka, Kuriatka, Pampúšiky, Slniečka.

1.12.2016
Vianočný koncert v ZUŠ
Slniečka, Včielky, Kuriatka a Hviezdičky sa zúčastnili vianočného koncertu v ZUŠ L. Stančeka. Žiaci a pedagógovia pripravili deťom pútavý program. Prostredníctvom rozprávok ich oboznámili s jednotlivými hudobnými nástrojmi a potom hudbou navodili krásnu atmosféru Vianoc. Ďakujeme.

15.11.2016
1. miesto vo výtvarnej súťaži
Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi vyhlásilo v októbri 1. ročník výtvarnej súťaže "Spomienky na leto". Krásne 1. miesto v kategórii MŠ získal náš Lukáško Malina z triedy Kuriatok za obrázok s názvom "Na mori". Gratulujeme!
výsledky a galéria (zdroj: CVČ Spektrum Prievidza)

4.11.2016
Šašo Fifo a Vierka moreplavcami
Deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek navštívili Hornonitriansku knižnicu, kde im dvaja mladí, milí a veselí hostia zahrali interaktívnu rozprávku "Šašo Fifo a Vierka moreplavcami". Predstavenie bolo nádherné, kreatívne a pútavé. Deti boli do deja zapojení aj ako aktéri a to sa im veľmi páčilo. Ďakujeme.

21.10.2016
40. výročie vzniku MŠ
Pre nepriaznivé počasie sa oslava uskutočnila v priestoroch budovy školy. Po príhovore zástupcov samosprávy mesta prevzala riaditeľka MŠ Edita Ertlová Pamätný list a symbolický šek na 200,- eur. Zároveň boli ocenení zamestnanci MŠ - p. učiteľka Soňa Králiková a p. upratovačka Andrea Košová. Po oficiálnej časti, prípitku a občerstvení ožili spomienky terajších i bývalých zamestnancov školy.
správa na stránke mesta (zdroj: správa - mesto Prievidza, video - RTV Prievidza)

13.10.2016
Fotografovanie v MŠ
Vo štvrtok 13.10. sa deti spolu s pani učiteľkami fotili, pozrite si fotografie vašich ratolestí. Tablá na stiahnutie vo väčšom rozlíšení (aj z minulých rokov) nájdete na stránkach jednotlivých tried. Triedy


Slniečka

Včielky

Kuriatka

Hviezdičky

Kačiatka

Pampúšiky

21.9.2016
Dni mobility 2016
Celý týždeň sme zamerali naše aktivity k téme "Bezpečne do MŠ". Deti sme motivovali k tomu, aby sa učili správať bezpečne a ohľaduplne na cestách a chodníkoch s dôrazom na ochranu životného prostredia. Nechýbali ani pohybové aktivity na bicykloch a kolobežkách.

september 2016
Prvé dni v materskej škole
Po letných prázdninách sme sa opäť stretli v našej školskej rodine. Čakajú nás dni plné objavovania a zoznamovania sa s novým prostredím a s novými kamarátmi. Výsledkom snaženia celého kolektívu zamestnancov MŠ bude spokojnosť detí a rodičov po celý školský rok.