Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

9.4.2018
Návšteva predškolákov v základnej škole
Triedy Kuriatok a Hviezdičiek boli na návšteve u prvákov v ZŠ Rastislavova. Školáci nám ukázali, ako vedia čítať, písať, počítať a naši škôlkári sa najskôr bojazlivo, no potom úplne majstrovsky zapojili do spoločných aktivít. Zo školy sme si priniesli pekné zážitky a darčeky, ktoré nám školáci pripravili.

26.3.2018
Predstavenie Pesničkál
Čujte čo sa stalo! Slávna krajina Pesničkovo zmenila sa na Popevkovo! Do našej MŠ zavítalo divadlo Theátrum s predstavením Pesničkál.
Viac o predstavení Pesničkál (www.divadlotheatrum.sk)

12.2.2018
Karneval
V pondelok 12.2.2018 v dopoludňajších hodinách sa vo všetkých triedach MŠ uskutočnil detský karneval, na ktorom sme mali možnosť vidieť masky rôzneho druhu. Deti prežili pekné dopoludnie, plné radosti a zábavy.

31.1.2018
Bábkové divadlo
Účinkujúci z bábkového divadla Lienka zahrali deťom rozprávku "Kocúr v čižmách". Deti mali z predstavenia pekný zážitok, ďakujeme.

12.-19.12.2017
Vianočné besiedky
Pani učiteľky spolu s deťmi pripravili a nacvičili veselý vianočný program, v ktorom deti recitovali, spievali a tancovali.
Galéria obsahuje: Slniečka, Pampúšiky, Kuriatka.

6.12.2017
Mikuláš v MŠ
V stredu 6. decembra v dopoludňajších hodinách zavítal do našej materskej školy Mikuláš v sprievode čerta. Za peknú básničku či veselú pesničku rozdal deťom sladké dobroty.

18.10.2017
Jesenná vychádzka predškolákov
V rámci jesennej vychádzky sa deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek vybrali na neďaleký Mariánsky vŕšok.

október 2017
Huby na školskom dvore
Mesiac október bol bohatý na huby aj na našom školskom dvore. A tak sa Kuriatka vybrali ich hľadať... a podarilo sa!

október 2017
Fotografovanie v MŠ
Aj tento rok sa deti spolu s pani učiteľkami fotili pre spomienku na krásne časy, prežité v materskej škole. Pozrite si fotografie vašich ratolestí. Galériu z minulých rokov nájdete na stránkach jednotlivých tried. Triedy


Slniečka

Včielky

Kuriatka

Hviezdičky

Kačiatka

Pampúšiky

Kolektív ŠJ

17.10.2017
Jesenná vychádzka Slniečok
V rámci plánovanej aktivity školy boli Slniečka na jesennej turistickej vychádzke v parku Skotňa a na neďalekom Mariánskom vŕšku.

22.9.2017
Návšteva v knižnici
V rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti navštevujú deti z tried predškolákov 1x do mesiaca knižnicu v Prievidzi. Deti sa okrem prezerania a "čítania" kníh oboznamujú aj so spôsobom ich požičiavania.

september 2017
Prvé dni v materskej škole
Po letných prázdninách sme sa opäť stretli v našej školskej rodine. Čakajú nás dni plné objavovania, zoznamovania sa s novým prostredím a s novými kamarátmi.

september 2017
Nový vláčik "Tralaláčik"
Naša škola privítala ďalšiu preliezačku, ktorá zatraktívni školský dvor a napomôže k rozvoju nových pohybových zručností detí. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní.