Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

22.9.2017
Návšteva v knižnici
V rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti navštevujú deti z tried predškolákov 1x do mesiaca knižnicu v Prievidzi. Deti sa okrem prezerania a "čítania" kníh oboznamujú aj so spôsobom ich požičiavania.

september 2017
Prvé dni v materskej škole
Po letných prázdninách sme sa opäť stretli v našej školskej rodine. Čakajú nás dni plné objavovania, zoznamovania sa s novým prostredím a s novými kamarátmi.

september 2017
Nový vláčik "Tralaláčik"
Naša škola privítala ďalšiu preliezačku, ktorá zatraktívni školský dvor a napomôže k rozvoju nových pohybových zručností detí. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí nám darovali 2% zo svojich daní.