Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

25.4.2019
„Evička nám ochorela“
V rámci programu Slovenského červeného kríža v Centre voľného času si boli Slniečka vyskúšať praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

25.3.2019
Návšteva predškolákov v základnej škole
Aj tento rok sme s predškolákmi navštívili prvákov v ZŠ Rastislavova. Deti si vyskúšali prvácke lavice, pozorovali spôsob výuky a spoločne riešili zadané úlohy. S darčekmi a novými zážitkami sa veselo vracali do MŠ.

22.3.2019
Týždeň mozgu
V rámci medzinárodného týždňa mozgu k nám zavítali pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach, aby deťom hravou formou upriamili pozornosť na ľudský mozog, pohovorili o úrazoch hlavy a o prevencii. Zrealizovali s deťmi edukačné aktivity zamerané na myslenie, vnímanie, rozlišovacie schopnosti a pozornosť.

20.2.2019
Detský karneval
V stredu 20. 2. sa vo všetkých triedach MŠ uskutočnil karneval. Deti prežili pekné dopoludnie, plné radosti a zábavy. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí pripravili deťom úžasné masky a mňamkové občerstvenie.
Galéria obsahuje: Pampúšiky, Kuriatka.

február 2019
V zdravom tele zdravý duch
V rámci projektu V zdravom tele zdravý duch aktívne využíme zakúpené molitanové komponenty.

30.1.2019
Hudobný svet a ujo Ďuri
V rámci týždennej témy Hudobný svet navštívil deti v našej MŠ ujo Ďuri. Priniesol so sebou aj hudobné nástroje saxofón a klarinet, na ktorých deťom zahral do spevu i do tanca. A veruže bolo u nás veselo!

november 2018 - január 2019
Korčuľovanie na zimnom štadióne
Samospráva mesta finančne podporila a v spolupráci s MŠHK Prievidza zorganizovala kurz korčuľovania škôlkárov s cieľom podporiť záujem o tento šport. V mesiacoch november - január prihlásené deti z našej MŠ absolvovali 10 hodín korčuľovania pod vedením kvalifikovaných trénerov.
Po ukončení kurzu boli deti odmenené medailami.

21.1.2019
Divadlo NAtraKY v MŠ
Sadneme si spolu na mračno, poletíme do krajiny Zázračno. Tam sa dejú veci farebné, nič nie je čiernobiele, ale farebné.
Divadlo rozdalo deťom pohodu a radosť pri divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu". Deti hravou formou spoznávali farby, spievali a tancovali.

január 2019
Zimné radovánky
Hurá, konečne napadol sneh! Takto sa Slniečka radovali z napadnutého snehu na školskom dvore.

12.12.2018
Vianočné besiedky
Aj tento rok pani učiteľky spolu s deťmi pripravili veselý vianočný program, v ktorom deti recitovali, spievali a tancovali.
Galéria obsahuje: Pampúšiky, Slniečka, Kuriatka

6.12.2018
Mikuláš v MŠ
Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách prišiel do našej materskej školy Mikuláš a čuduj sa svete - aj v sprievode čertice. Za peknú básničku či veselú pesničku rozdali deťom sladké dobroty.

19.11.2018
Divadlo Theátrum
Do našej školy zavítalo divadlo Theátrum s predstavením Pesničkál. Deti spolu s Rudolfom a vílou Izabelou rozohrali dopoludnie plné hudby, spevu a tanca.

10.10.2018
Fotografovanie v MŠ
Aj tento rok sa deti spolu s pani učiteľkami fotili pre spomienku na krásne časy, prežité v materskej škole. Tablá z minulých rokov nájdete na stránkach jednotlivých tried.

september 2018
Prvé dni v materskej škole
Po letných prázdninách sme sa opäť zišli v našej škole. Čakajú nás dni plné objavovania, zoznamovania sa s novým prostredím a s novými kamarátmi.