Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

21.6.2019
Športovo - zábavné popoludnie
Každoročne oslavujeme Deň rodiny s rodičmi a priateľmi školy. Tento rok sa akcia spojila s ukončením projektu „V zdravom tele zdravý duch“.

18.6.2019
Dajme spolu gól
Naša MŠ sa spolu s FC Baník Prievidza zapojila do projektu Slovenského futbalového zväzu "Dajme spolu gól". Deti na futbalovom štadióne okrem základov futbalu absolvovali gymnastické a pohybové cvičenia.

Jún 2019
Plavecký výcvik predškolákov
Od 12. do 21. júna sa uskutočnil v bazéne Horského hotela Remata plavecký výcvik predškolákov. Deti si hravou formou osvojili základy plávania.

6.6.2019
Turistická vychádzka
Kačiatka a Pampúšiky prežili v rámci turistickej vychádzky na Mariánskom vŕšku slnečné dopoludnie plné zábavy a pohybu.

6.6.2019
Letná olympiáda detí materských škôl
Vo štvrtok 6.6.2019 sa v športovej hale v Prievidzi uskutočnil 23. ročník olympiády detí prievidzských materských škôl. Naša MŠ sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Deti bojovali a získali pekné umiestnenia:

  • Tobias Gatial - 1. miesto v hode loptičkou
  • Dominik Hromada - 2. miesto v behu na 20 m
  • Dominik Hromada - 3. miesto v behu cez prekážky
  • Klaudia Hartmannová - 3. miesto v skoku do diaľky
  • Nela Beňová, Klaudia Hartmannová, Zina Visic', Hana Fábriková - 2. miesto v štafetovom behu

3.6.2019
Medzinárodný deň detí
MDD oslávili predškoláci najskôr v triede, kde dostali darčeky a potom na Mariánskom vŕšku, kde športovali, súťažili a hrali sa pohybové hry.

2.6.2019
Kto si rád zaspieva
Deti z krúžku ľudových tancov a spevu pod vedením p. učiteľky Králikovej opäť úspešne vystupovali na podujatí Kto si rád zaspieva v Malej Lehôtke.

22.5.2019
Návšteva hvezdárne
Deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek boli na exkurzii vo hvezdárni Veľké Bielice. Hravou formou získali vedomosti o planétach a hviezdach.

máj 2019
Besiedky ku Dňu matiek
Detičky pripravili pre mamičky bohatý program plný scénok, básničiek a pesničiek. Za ich veľkú lásku im k sviatku vyrobili milé darčeky.
Galéria obsahuje: Kuriatka, Slniečka, Pampúšiky, Včielky.

25.4.2019
„Evička nám ochorela“
V rámci programu Slovenského červeného kríža v Centre voľného času si boli Slniečka vyskúšať praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

25.3.2019
Návšteva predškolákov v základnej škole
Aj tento rok sme s predškolákmi navštívili prvákov v ZŠ Rastislavova. Deti si vyskúšali prvácke lavice, pozorovali spôsob výuky a spoločne riešili zadané úlohy. S darčekmi a novými zážitkami sa veselo vracali do MŠ.

22.3.2019
Týždeň mozgu
V rámci medzinárodného týždňa mozgu k nám zavítali pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach, aby deťom hravou formou upriamili pozornosť na ľudský mozog, pohovorili o úrazoch hlavy a o prevencii. Zrealizovali s deťmi edukačné aktivity zamerané na myslenie, vnímanie, rozlišovacie schopnosti a pozornosť.

20.2.2019
Detský karneval
V stredu 20. 2. sa vo všetkých triedach MŠ uskutočnil karneval. Deti prežili pekné dopoludnie, plné radosti a zábavy. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí pripravili deťom úžasné masky a mňamkové občerstvenie.
Galéria obsahuje: Pampúšiky, Kuriatka.

február 2019
V zdravom tele zdravý duch
V rámci projektu V zdravom tele zdravý duch aktívne využíme zakúpené molitanové komponenty.

30.1.2019
Hudobný svet a ujo Ďuri
V rámci týždennej témy Hudobný svet navštívil deti v našej MŠ ujo Ďuri. Priniesol so sebou aj hudobné nástroje saxofón a klarinet, na ktorých deťom zahral do spevu i do tanca. A veruže bolo u nás veselo!

november 2018 - január 2019
Korčuľovanie na zimnom štadióne
Samospráva mesta finančne podporila a v spolupráci s MŠHK Prievidza zorganizovala kurz korčuľovania škôlkárov s cieľom podporiť záujem o tento šport. V mesiacoch november - január prihlásené deti z našej MŠ absolvovali 10 hodín korčuľovania pod vedením kvalifikovaných trénerov.
Po ukončení kurzu boli deti odmenené medailami.

21.1.2019
Divadlo NAtraKY v MŠ
Sadneme si spolu na mračno, poletíme do krajiny Zázračno. Tam sa dejú veci farebné, nič nie je čiernobiele, ale farebné.
Divadlo rozdalo deťom pohodu a radosť pri divadelnom predstavení "Ako namaľovať dúhu". Deti hravou formou spoznávali farby, spievali a tancovali.

január 2019
Zimné radovánky
Hurá, konečne napadol sneh! Takto sa Slniečka radovali z napadnutého snehu na školskom dvore.

12.12.2018
Vianočné besiedky
Aj tento rok pani učiteľky spolu s deťmi pripravili veselý vianočný program, v ktorom deti recitovali, spievali a tancovali.
Galéria obsahuje: Pampúšiky, Slniečka, Kuriatka

6.12.2018
Mikuláš v MŠ
Vo štvrtok v dopoludňajších hodinách prišiel do našej materskej školy Mikuláš a čuduj sa svete - aj v sprievode čertice. Za peknú básničku či veselú pesničku rozdali deťom sladké dobroty.

19.11.2018
Divadlo Theátrum
Do našej školy zavítalo divadlo Theátrum s predstavením Pesničkál. Deti spolu s Rudolfom a vílou Izabelou rozohrali dopoludnie plné hudby, spevu a tanca.

10.10.2018
Fotografovanie v MŠ
Aj tento rok sa deti spolu s pani učiteľkami fotili pre spomienku na krásne časy, prežité v materskej škole. Tablá z minulých rokov nájdete na stránkach jednotlivých tried.

september 2018
Prvé dni v materskej škole
Po letných prázdninách sme sa opäť zišli v našej škole. Čakajú nás dni plné objavovania, zoznamovania sa s novým prostredím a s novými kamarátmi.