Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty

  Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotoalbum k danej udalosti.

máj 2014
Areál materskej školy
Školský dvor je určený na rôzne pohybové aktivity detí. Aj v rámci
projektov sa nám ho darí modernizovať. Postupne tu pribudli: drevený
vláčik, mostík, domček, preliezačky, pieskoviská, šmýkačky a v roku
2013 dokonca detské dopravné ihrisko.
viac o projektoch školy

2013 - 2014
Telocvičňa
Telocvičňa je nadštandardným vybavením našej materskej školy. Pravidelne
ju využívame na pohybové aktivity detí. Vytvárame v nej podmienky aj na
spoločné cvičenia rodičov s deťmi a pravidelne dopĺňame pomôcky pre
pohybovo-relaxačné cvičenia.

jeseň 2013
Školský dvor
Pozrite si fotografie areálu našej materskej školy. Je rozlohou veľký,
priestranný, plný zelene s množstvom príležitostí využitia na rôzne
pohybové a hrové činnosti detí.

2013
Triedy v našej MŠ
V areáli materskej školy sa nachádza dvojpodlažná budova, rozdelená na
pavilóny A, B a C. V šiestich triedach sú deti rozdelené hlavne podľa veku.
Triedy sú vybavené rôznym hrovým materiálom a pomôckami.
Pozrite sa, ako vyzerajú triedy v našej materskej škole.
viac o triedach       

       
hore