Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Ingrid Švecová
Učiteľka: Edita Ertlová, riaditeľka MŠ


4 - 6 ročné deti
pavilón C, poschodie


           Na dosiahnutie celostného rozvoja osobnosti dieťaťa sa v triede pripravujú aktivity, ktoré stimulujú deti k iniciatíve, skúmaniu, bádaniu a experimentovaniu. V triede je interaktívna tabuľa, ktorá má viacúčelové využitie. Deti na nej môžu kresliť a vyfarbovať. Výchovno-vzdelávacie ciele sa plnia prostredníctvom predvádzacích zošitov. Tým sa v triede spolu s edukačným softwérovým vybavením v počítačoch zabezpečuje komplexný rozvoj digitálnej gramotnosti detí.
           Z dôvodu profilácie MŠ pre rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy plní trieda rozvíjajúci program "S gymnastikou hravo - zdravo". V triede sa organizuje množstvo výletov a exkurzií, čím sa stimuluje kritické a tvorivé myslenie detí. Podnetným prostredím sa rozvíjajú kvality dieťaťa a tým sa zabezpečuje jeho úspešný vstup do základnej školy.


Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19