Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
  Testy školskej zrelosti predškolákov

  V dňoch 12.3., 14.3. a 15.3.2018 dopoludnia uskutoční Mgr. Jana Kalná v triedach predškolákov testy školskej zrelosti. Viac informácii v ozname.
  Oznam


  Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

  Z dôvodu zabezpečenia prevádzky školy počas jarných prázdnin vás žiadame vyznačiť dochádzku detí do zisťovacích hárkov v šatniach jednotlivých tried. Ďakujeme. Jarné prázdniny pre Trenčiansky kraj: 19.-23. február 2018


  Darujte nám 2 % z vašich daní

  Milí rodičia, aj tento rok vás oslovujeme s prosbou poukázať 2 % z vašich daní v prospech našej MŠ. Tlačivá nájdete v skrinkách svojich detí alebo na našej webovej stránke. Vypísané ich spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať v MŠ, prípadne doručiť na daňový úrad. Ďakujeme!
  Tlačivá na stiahnutie


  Detský karneval

  V pondelok 12. februára 2018 v dopoludňajších hodinách sa vo všetkých triedach MŠ uskutoční detský karneval. Prosíme rodičov, aby deťom pripravili masky, prichystali malé občerstvenie a ráno priviedli deti do triedy už oblečené na karneval. Ďakujeme.


  Prevádzka MŠ počas polročných prázdnin

  Oznamujeme rodičom, že počas polročných prázdnin, ktoré sú v piatok 2.2.2018, bude v prevádzke trieda Slniečok.


  Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

  Termín prázdnin: 23.12.2017 - 5.1.2018. Oznam o prevádzke MŠ:
  • od 27.12. do 29.12.2017 bude naša MŠ zatvorená, rodičia majú možnosť nahlásiť deti do MŠ na Športovej ulici (Žabník)
  • od 2.1. do 5.1.2018 bude naša MŠ otvorená, počet tried v prevádzke upresníme podľa počtu prihlásených detí.
  Od pondelka 8.1.2018 bude MŠ otvorená v normálnom režime.


  Odstávka teplej vody a kúrenia

  Dovoľujeme si upozorniť rodičov na odstávku teplej vody a kúrenia v pondelok 18.12.2017. Z uvedeného dôvodu vás žiadame prispôsobiť oblečenie detí, ktoré prídu do MŠ. Ďakujeme za pochopenie.


  Vianočné besiedky

  Milí rodičia! Blížia sa Vianoce a to je čas, kedy každoročne spolu s deťmi pripravujeme vianočné besiedky. Prídite sa pozrieť na veselý program vašich ratolestí! Termíny besiedok v jednotlivých triedach:
  • Slniečka: streda 13.12.2017
  • Včielky: pondelok 12.12.2017
  • Kuriatka: streda 13.12.2017
  • Hviezdičky: štvrtok 14.12.2017
  • Kačiatka: utorok 19.12.2017
  • Pampúšiky: štvrtok 14.12.2017


  Príde k nám Mikuláš

  V stredu 6. decembra 2017 v dopoludňajších hodinách zavíta do našej materskej školy Mikuláš v sprievode čerta. Ako vždy, za peknú básničku či veselú pesničku, rozdá deťom sladké dobroty.
  Mikuláš - oznam


  Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

  Počas jesenných prázdnin (v pondelok 30.10.2017 a v utorok 31.10.2017) bude pre prihlásené deti v prevádzke trieda Slniečok.
  V stredu je sviatok a od štvrtka 2.11. bude MŠ fungovať v normálnom režime.
  Termíny prázdnin v školskom roku 2017/2018


  Fotografovanie v MŠ

  V stredu 11. októbra 2017 príde do našej MŠ fotograf. Na zoznamoch v jednotlivých triedach vás prosíme označiť možnosť, o aký druh fotografií máte záujem. Fotografie z minulých šk. rokov nájdete v Galérii alebo na stránkach jednotlivých tried. Triedy
  Ukážka z fotografovania - Včielky 2016/2017


  Termíny rodičovských združení

  Milí rodičia, srdečne vás pozývame na prvé rodičovské združenia v tomto školskom roku. Termíny podľa tried:
  • Slniečka: utorok 12.9.2017 o 15:30 h
  • Včielky: utorok 12.9.2017 o 15:30 h
  • Kuriatka: streda 13.9.2017 o 15:30 h
  • Hviezdičky: streda 13.9.2017 o 15:30 h
  • Kačiatka: štvrtok 14.9.2017 o 15:30 h
  • Pampúšiky: štvrtok 7.9.2017 o 15.30 h
  Žiadame vás, aby ste na rodičovské združenia chodili bez detí. Ďakujeme.


  Harmonogram kúžkov v školskom roku 2017/2018

  Krúžková činnosť začne prebiehať od pondelka 18.9.2017. V tomto školskom roku môžete deti prihlásiť na ľudové tance, moderné tance, flautu, výtvarný krúžok a angličtinu. Časový harmonogram bude zverejnený po upresnení počtu prihlásených detí.


  Začiatok šk. roka 2017/2018

  V školskom roku 2017/2018 je v našej MŠ zapísaných 143 detí v šiestich triedach. Všetkým deťom želáme úspešný začiatok a veľa pekných zážitkov. Zároveň oznamujeme rodičom, že podklady ku platbám za stravu a čiastkové prevádzkové náklady za dieťa si prevezmú v deň začiatku nového škol. roka, t. j. 4. septembra 2017. Viac o prevádzke MŠ, všeobecné informácie a rady nájdete v časti informácie pre rodičov


  Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

  V mesiaci júl bude starostlivosť o deti zabezpečená v neďalekej MŠ na ulici M. Mišíka. Naša MŠ bude cez prázdniny v prevádzke len v mesiaci august. Prihlásené deti budú umiestnené v triedach Slniečok, Včielok a Kuriatok. Rozpis bude včas zverejnený pri vchodových dverách pavilónov "B" a "C".
  Prevádzka MŠ počas letných prázdnin (zdroj: mesto Prievidza)


  Deň rodiny 2017

  Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy, pozývame vás na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa rodiny a rozlúčky predškolákov s materskou školou, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.6.2016 o 15:30 h v priestoroch areálu materskej školy. Tešíme sa na vás!
  Pozvánka               Galéria


  Obhájili sme prvé miesto v letnej olympiáde detí

  Na XXI. ročníku letnej olympiády detí prievidzských materských škôl, ktorá sa konala 14.6.2017 v mestskej športovej hale v Prievidzi, sme sa v celkovom hodnotení umiestnili opäť na prvom mieste. Všetkým našim malým olympionikom gratulujeme!
  Správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)               Galéria


  Besiedky ku Dňu matiek

  Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamičky a to je čas, kedy každoročne pripravujeme spolu s deťmi besiedky ku Dňu matiek. Prídite sa pozrieť na veselý program vašich ratolestí! Aktuálne termíny besiedok:
  • Slniečka: streda, 10.5.2017
  • Kuriatka: štvrtok, 18.5.2017
  • Hviezdičky: streda, 17.5.2017
  • Kačiatka: utorok, 16.5.2017
  • Včielky: štvrtok, 18.5.2017
  • Pampúšiky: utorok, 16.5.2017


  Zápis detí do MŠ


  Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

  Z dôvodu zabezpečenia prevádzky školy počas veľkonočných prázdnin vás žiadame vyznačiť dochádzku detí na dni: štvrtok 13.4.2017 a utorok 18.4.2017 do zisťovacích hárkov v šatniach jednotlivých tried. Ďakujeme.
  • Veľkonočné prázdniny: 13. - 18. apríl 2017


  Testy školskej zrelosti predškolákov - vyhodnotenie

  V stredu 12.4.2017 v čase od 14:30 do 15:30 h budú v triede hviezdičiek vyhodnotené testy školskej zrelosti predškolákov za účasti Mgr. Jany Kalnej.
  Oznam


  Predplavecká príprava predškolákov

  Termíny a miesto plaveckého výcviku Kuriatok a Hviezdičiek: 6. - 17.3.2017 Bojnice, bazén v Hoteli pod Zámkom.
  Viac info


  Stretnutie rodičov predškolákov - dôležité!

  Stretnutie rodičov detí z tried predškolákov sa uskutoční v stredu 22.2.2017 o 15:15 h v triede Hviezdičiek. Program:
  • testy školskej zrelosti
  • zápis detí do 1. ročníka ZŠ (Mgr. Miriam Pružincová)
  • plavecký výcvik
  • rôzne - otázky, týkajúce sa nástupu detí do základnej školy


  POZOR - zmena čísla bankového účtu

  Upozorňujeme rodičov na zmenu čísla bankového účtu, určeného na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (predškoláci 3€, ostatní 18€).
  Nové číslo účtu - IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648
  Viac info


  40. výročie vzniku našej školy (1976 - 2016)

  Milí rodičia, pozývame vás na oslavu 40. výročia vzniku našej školy, ktorá sa uskutoční v piatok 21.10.2016 o 15:30 h v priestoroch areálu MŠ. Nebude chýbať kultúrny program, hry a súťaže detí. Tešíme sa na vás!
  Pozvánka


  Poistenie pre prípad krádeže vecí

  Aj tento rok máte možnosť využiť poistenie pre prípad krádeže vecí vašich detí od Allianz - Slovenskej poisťovne. Záujem je potrebné nahlásiť v triede do 30.9.2016, platba: 0,50 eur.


  Múry bývalých smetiakov sú preč

  Veľké ĎAKUJEME patrí rodine Kopálovej za vybavenie a firme DAK s.r.o. Prievidza za realizáciu. Spoločnosť na vlastné náklady odstránila a odviezla múry z miesta bývalých smetiakov a následne upravila terén. Priestor pred pavilónom B sa tak stal krajší a bezpečnejší.
  Prosba o pomoc
  Fotogaléria


  Zmena platby školného

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2016 sa od 1. júla 2016 mení platba školného z pôvodných 15 € na 18 € (15 € za pobyt dieťaťa v MŠ + 3 € príspevok na réžie za detského stravníka).
  VZN mesta Prievidza č. 3 / 2016 (zdroj: mesto Prievidza)


  Zmena termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a do MŠ

  S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť od 1.4. do 30.4.2016.
  Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj, presný termín bude včas zverejnený. Čítajte viac v správe na stránke mesta:
  správa na stránke mesta z 11.1.2016 (zdroj: mesto Prievidza)
  správa na stránke mesta zo 4.4.2016 (zdroj: mesto Prievidza)


  Nová stránka na našom webe

  Spustili sme novú stránku na našom webe - Naša MŠ v médiách. Nájdete v nej chronologicky zoradené odkazy na správy a videá o našej materskej škole.
  zobraziť stránku


  Pozor - zmena telefónnych čísel

  Oznamujeme vám, že pevná telefónna linka do našej školy bola zrušená! Nové telefónne čísla do školy a školskej jedálne nájdete v časti kontakty


  Rekonštrukcia budovy školy bude pokračovať aj cez školský rok

  Oznamujeme vám, že od 2. septembra 2015 budú prebiehať stavebné práce na budovách hospodárskej časti a pavilónu A (rekonštrukcia strechy, zatepľovanie). Preto vás žiadame o zvýšenú bezpečnosť, rešpektovanie zákazov vstupu do ohraničených priestorov a dodržiavanie organizačných pokynov v celom areáli školy! Ďakujeme za pochopenie.
  Počas letných prázdnin boli realizované viaceré opravy a renovácie v školách a školských zariadeniach mesta Prievidza. V našej MŠ boli vymenené okná na poschodí v pavilónoch B a C (v triedach Kuriatok a Hviezdičiek).
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Oznam o vystúpení detí na podujatí Agátový háj 2015

  Deti z 1. skupiny tanečného krúžku "Ľudové tance" (Hviezdičky a Kuriatka), ktorý viedla p. učiteľka Králiková, budú vystupovať v nedeľu 5.7.2015 o 15:00 v Malej Lehôtke na podujatí Agátový háj. Zraz detí bude v kultúrnom dome o 14:00 h. Účasť dieťaťa je dobrovoľná a je potrebné ju písomne oznámiť na e-mail: kralikova58@gmail.com najneskôr do 30.6.2015. Ďakujeme.
  pozvánka - plagát (zdroj: mesto Prievidza)


  Rekonštrukcia budovy školy je ukončená


  Podaj ruku 2014: Deň dobrovoľníctva Skanska

  Posledný septembrový piatok v rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na Slovensku i v Českej republike. Dobrovoľníci pomáhali aj v našej MŠ.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Dostaneme novú výpočtovú techniku

  Mesto Prievidza vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky. Materské školy sa tak môžu tešiť na lepšie vybavenie. Mesto si od tohto kroku sľubuje skvalitnenie výchovného a vzdelávacieho procesu. Naša MŠ dostane počítač, klávesnicu, myš, monitor, 2 multifunkčné zariadenia a dataprojektor.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Brigáda, nové pieskovisko a kolotoče

  V sobotu 24. mája sa na podnet p. riaditeľky narýchlo stretli rodičia na školskom dvore, aby zlikvidovali staré pieskovisko pod stromami za pavilónom B. O niekoľko dní bude totiž na tomto mieste vybudované nové kryté pieskovisko a v areáli MŠ taktiež pribudnú dva nové kolotoče. Všetky tieto časti detského ihriska budú hradené z finančného rozpočtu mesta Prievidza v celkovej sume 2.622,00 eur.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)
hore