Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
  Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

  Termín prázdnin: 23.12.2019 - 7.1.2020. Oznam o prevádzke MŠ:
  • v dňoch 23., 27., 30., 31.12.2019 a 2. - 3. 1. 2020 bude naša MŠ zatvorená, rodičia majú možnosť nahlásiť deti do MŠ D. Krmana
  • 7.1.2020 bude naša MŠ otvorená podľa záujmu, resp. počtu prihlásených detí.


  POZOR - zmena čísla bankového účtu

  Upozorňujeme rodičov na zmenu čísla bankového účtu na úhradu stravného. Od 1.1.2020 používajte nové číslo účtu: SK68 0200 0000 0026 4150 1656
  Oznam


  Príde k nám Mikuláš

  V piatok 6. decembra v dopoludňajších hodinách zavíta do našej materskej školy Mikuláš v sprievode čerta. Ako vždy, za peknú básničku či veselú pesničku, rozdá deťom sladké dobroty.
  Mikuláš - oznam


  Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

  Z dôvodu zabezpečenia prevádzky prosíme rodičov vyznačiť do zisťovacích hárkov v šatniach jednotlivých tried dochádzku detí do materskej školy počas jesenných prázdnin, ktoré budú 30. - 31. októbra 2019. Ďakujeme.
  Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020


  Dajme spolu gól

  Projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorý aj v tomto školskom roku navštevujú deti z tried Kuriatok a Hviezdičiek každý štvrtok v dopoludňajších hodinách v telocvični CVČ Prievidza. Organizáciu športovo-pohybových aktivít so zameraním na futbal zabezpečujú kvalifikovaní tréneri. Deti získajú základné pohybové zručnosti a zlepšia si koordináciu, čo im určite pomôže v každom športe, ktorý si v budúcnosti vyberú.
  Viac o projekte Dajme spolu gól


  Termíny rodičovských združení

  Milí rodičia, srdečne vás pozývame na prvé rodičovské združenia v tomto školskom roku. Termíny podľa tried:
  • Pampúšiky: štvrtok 5.9.2019 o 15:15 h
  • Včielky: streda 4.9.2019 o 15:15 h
  • Kačiatka: streda 4.9.2019 o 15:15 h
  • Slniečka: streda 4.9.2019 o 15:15 h
  • Kuriatka: štvrtok 5.9.2019 o 15:15 h
  • Hviezdičky: štvrtok 5.9.2019 o 15:15 h
  Žiadame vás, aby ste na rodičovské združenia chodili bez detí. Ďakujeme.


  Začiatok šk. roka 2019/2020

  V školskom roku 2019/2020 je v našej MŠ aktuálne zapísaných 135 detí v šiestich triedach. Všetkým deťom želáme úspešný začiatok a veľa pekných zážitkov. Zároveň žiadame rodičov, aby jednotlivé poplatky uhrádzali v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta v septembri. Viac o prevádzke MŠ, všeobecné informácie a rady nájdete v časti informácie pre rodičov


  Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

  Naša MŠ bude cez prázdniny v prevádzke len v mesiaci august. V júli bude starostlivosť o deti zabezpečená v neďalekej MŠ na ulici M. Mišíka.
  Prevádzka MŠ počas letných prázdnin (zdroj: mesto Prievidza)


  Športovo - zábavné popoludnie

  Milí rodičia a priatelia školy, pozývame vás na športovo - zábavné popoludnie, ktoré sa uskutoční v piatok 21.6.2019 o 15:30 h v priestoroch areálu materskej školy. Prosíme vyznačiť v šatniach jednotlivých tried vašu účasť s uvedením počtu osôb. Tešíme sa na vás!
  Pozvánka


  Striebro na letnej olympiáde detí

  Na XXIII. ročníku letnej olympiády detí prievidzských materských škôl, ktorá sa konala 6.6.2019 v mestskej športovej hale v Prievidzi, sme sa v celkovom hodnotení umiestnili na druhom mieste. Všetkým našim malým olympionikom blahoželáme!
  VIDEO (zdroj: YouTube - RTV Prievidza)               Galéria


  Predplavecká príprava pre predškolákov

  Plavecký výcvik pre predškolákov v spolupráci s plaveckou školou Ráchel sa uskutoční 12.-14.6.2019 a 19.-21.6.2019 v Horskom hoteli Remata.
  Oznam


  Zápis detí do MŠ


  Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

  Z dôvodu zabezpečenia prevádzky prosíme rodičov vyznačiť do zisťovacích hárkov v šatniach jednotlivých tried dochádzku detí do materskej školy počas veľkonočných prázdnin. Ďakujeme.
  • Veľkonočné prázdniny: 18. - 23. apríl 2019


  Darujte nám 2 % z vašich daní

  Milí rodičia, aj tento rok vás oslovujeme s prosbou poukázať 2 % z vašich daní v prospech našej MŠ. Tlačivá nájdete v skrinkách svojich detí alebo na našej webovej stránke. Vypísané ich spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať v MŠ, prípadne doručiť na daňový úrad. Ďakujeme!
  Tlačivá na stiahnutie


  Testy školskej zrelosti predškolákov

  V dňoch 10.4., 11.4. a 12.4.2019 dopoludnia uskutoční Mgr. Jana Kalná v triedach predškolákov testy školskej zrelosti. V prípade záujmu o testy prosíme podpísať Váš súhlas a spolu s vypísaným dotazníkom odovzdať pani učiteľkám v triede.


  Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

  Oznamujeme rodičom, že počas jarných prázdnin bude v prevádzke trieda Slniečok. Jarné prázdniny pre Trenčiansky kraj: 4. - 8. marec 2019


  Detský karneval

  V stredu 20. februára 2019 v dopoludňajších hodinách sa vo všetkých triedach MŠ uskutoční detský karneval. Prosíme rodičov, aby deťom pripravili masky, prichystali malé občerstvenie a ráno priviedli deti do triedy už oblečené na karneval. Ďakujeme.


  Prevádzka MŠ počas polročných prázdnin

  Počas polročných prázdnin, v piatok 1. februára 2019, bude v prevádzke len trieda Slniečok. Rodičov prihlásených detí prosíme, aby deň predtým - vo štvrtok poobede, preniesli veci do šatne Slniečok. Ďakujeme.


  Ekologicky recyklujeme elektroodpad

  Naša škola pomáha k zlepšeniu životného prostredia. Za svoje zodpovedné správanie sme získali Zelený certifikát od spoločnosti SEWA, ktorý nám bol udelený za recykláciu a triedenie elektroodpadu a použitých batérií.
  Certifikát        Spoločnosť SEWA        Eko-výchovné programy pre školy


  Vianočné besiedky

  Milí rodičia! Blížia sa Vianoce a to je čas, kedy každoročne spolu s deťmi pripravujeme vianočné besiedky. Prídite sa pozrieť na veselý program vašich ratolestí! Termíny besiedok v jednotlivých triedach:
  • Slniečka: streda 19.12.2018
  • Včielky: štvrtok 13.12.2018
  • Kuriatka: streda 19.12.2018
  • Hviezdičky: utorok 11.12.2018
  • Kačiatka: streda 12.12.2018
  • Pampúšiky: streda 12.12.2018


  Fotografovanie v MŠ

  V stredu 10. októbra 2018 príde do našej MŠ fotograf. Na zoznamoch v jednotlivých triedach vás prosíme označiť možnosť, o aký druh fotografií máte záujem. Fotografie z minulých šk. rokov nájdete v Galérii alebo na stránkach jednotlivých tried. Triedy
  Ukážka z fotografovania - Kuriatka 2016/2017


  Harmonogram kúžkov v školskom roku 2018/2019

  Krúžková činnosť začne od pondelka 17. septembra podľa harmonogramu. Krúžok hry na flautu začne až po nástupe p. učiteľky Ďurinovej z PN.
  Zmena: krúžok moderných tancov sa ruší pre nízky počet prihlásených detí. Výtvarný krúžok sa presúva na stredu.      Harmonogram krúžkov


  Testy školskej zrelosti predškolákov - vyhodnotenie

  Vyhodnotenie testov školskej zrelosti predškolákov za účasti Mgr. Jany Kalnej sa uskutoční v nasledovných termínoch:
  • 16.4.2018 od 14:00 h v triede Kuriatok
  • 23.4.2018 od 14:00 h v triede Hviezdičiek


  CURAPROX - ekoprojekt Kolokefka a iné


  Odstávka teplej vody a kúrenia

  Dovoľujeme si upozorniť rodičov na odstávku teplej vody a kúrenia v pondelok 18.12.2017. Z uvedeného dôvodu vás žiadame prispôsobiť oblečenie detí, ktoré prídu do MŠ. Ďakujeme za pochopenie.


  Deň rodiny 2017

  Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy, pozývame vás na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa rodiny a rozlúčky predškolákov s materskou školou, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.6.2016 o 15:30 h v priestoroch areálu materskej školy. Tešíme sa na vás!
  Pozvánka               Galéria


  Besiedky ku Dňu matiek

  Druhú májovú nedeľu majú sviatok všetky mamičky a to je čas, kedy každoročne pripravujeme spolu s deťmi besiedky ku Dňu matiek. Prídite sa pozrieť na veselý program vašich ratolestí! Aktuálne termíny besiedok:
  • Slniečka: streda, 10.5.2017
  • Kuriatka: štvrtok, 18.5.2017
  • Hviezdičky: streda, 17.5.2017
  • Kačiatka: utorok, 16.5.2017
  • Včielky: štvrtok, 18.5.2017
  • Pampúšiky: utorok, 16.5.2017


  Stretnutie rodičov predškolákov - dôležité!

  Stretnutie rodičov detí z tried predškolákov sa uskutoční v stredu 22.2.2017 o 15:15 h v triede Hviezdičiek. Program:
  • testy školskej zrelosti
  • zápis detí do 1. ročníka ZŠ (Mgr. Miriam Pružincová)
  • plavecký výcvik
  • rôzne - otázky, týkajúce sa nástupu detí do základnej školy


  POZOR - zmena čísla bankového účtu

  Upozorňujeme rodičov na zmenu čísla bankového účtu, určeného na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (predškoláci 3€, ostatní 18€).
  Nové číslo účtu - IBAN: SK75 7500 0000 0040 2406 4648
  Viac info


  40. výročie vzniku našej školy (1976 - 2016)

  Milí rodičia, pozývame vás na oslavu 40. výročia vzniku našej školy, ktorá sa uskutoční v piatok 21.10.2016 o 15:30 h v priestoroch areálu MŠ. Nebude chýbať kultúrny program, hry a súťaže detí. Tešíme sa na vás!
  Pozvánka


  Poistenie pre prípad krádeže vecí

  Aj tento rok máte možnosť využiť poistenie pre prípad krádeže vecí vašich detí od Allianz - Slovenskej poisťovne. Záujem je potrebné nahlásiť v triede do 30.9.2016, platba: 0,50 eur.


  Múry bývalých smetiakov sú preč

  Veľké ĎAKUJEME patrí rodine Kopálovej za vybavenie a firme DAK s.r.o. Prievidza za realizáciu. Spoločnosť na vlastné náklady odstránila a odviezla múry z miesta bývalých smetiakov a následne upravila terén. Priestor pred pavilónom B sa tak stal krajší a bezpečnejší.
  Prosba o pomoc
  Fotogaléria


  Zmena platby školného

  V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2016 sa od 1. júla 2016 mení platba školného z pôvodných 15 € na 18 € (15 € za pobyt dieťaťa v MŠ + 3 € príspevok na réžie za detského stravníka).
  VZN mesta Prievidza č. 3 / 2016 (zdroj: mesto Prievidza)


  Zmena termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a do MŠ

  S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť od 1.4. do 30.4.2016.
  Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj, presný termín bude včas zverejnený. Čítajte viac v správe na stránke mesta:
  správa na stránke mesta z 11.1.2016 (zdroj: mesto Prievidza)
  správa na stránke mesta zo 4.4.2016 (zdroj: mesto Prievidza)


  Nová stránka na našom webe

  Spustili sme novú stránku na našom webe - Naša MŠ v médiách. Nájdete v nej chronologicky zoradené odkazy na správy a videá o našej materskej škole.
  zobraziť stránku


  Pozor - zmena telefónnych čísel

  Oznamujeme vám, že pevná telefónna linka do našej školy bola zrušená! Nové telefónne čísla do školy a školskej jedálne nájdete v časti kontakty


  Rekonštrukcia budovy školy bude pokračovať aj cez školský rok

  Oznamujeme vám, že od 2. septembra 2015 budú prebiehať stavebné práce na budovách hospodárskej časti a pavilónu A (rekonštrukcia strechy, zatepľovanie). Preto vás žiadame o zvýšenú bezpečnosť, rešpektovanie zákazov vstupu do ohraničených priestorov a dodržiavanie organizačných pokynov v celom areáli školy! Ďakujeme za pochopenie.
  Počas letných prázdnin boli realizované viaceré opravy a renovácie v školách a školských zariadeniach mesta Prievidza. V našej MŠ boli vymenené okná na poschodí v pavilónoch B a C (v triedach Kuriatok a Hviezdičiek).
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Oznam o vystúpení detí na podujatí Agátový háj 2015

  Deti z 1. skupiny tanečného krúžku "Ľudové tance" (Hviezdičky a Kuriatka), ktorý viedla p. učiteľka Králiková, budú vystupovať v nedeľu 5.7.2015 o 15:00 v Malej Lehôtke na podujatí Agátový háj. Zraz detí bude v kultúrnom dome o 14:00 h. Účasť dieťaťa je dobrovoľná a je potrebné ju písomne oznámiť na e-mail: kralikova58@gmail.com najneskôr do 30.6.2015. Ďakujeme.
  pozvánka - plagát (zdroj: mesto Prievidza)


  Rekonštrukcia budovy školy je ukončená


  Podaj ruku 2014: Deň dobrovoľníctva Skanska

  Posledný septembrový piatok v rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na Slovensku i v Českej republike. Dobrovoľníci pomáhali aj v našej MŠ.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Dostaneme novú výpočtovú techniku

  Mesto Prievidza vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky. Materské školy sa tak môžu tešiť na lepšie vybavenie. Mesto si od tohto kroku sľubuje skvalitnenie výchovného a vzdelávacieho procesu. Naša MŠ dostane počítač, klávesnicu, myš, monitor, 2 multifunkčné zariadenia a dataprojektor.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


  Brigáda, nové pieskovisko a kolotoče

  V sobotu 24. mája sa na podnet p. riaditeľky narýchlo stretli rodičia na školskom dvore, aby zlikvidovali staré pieskovisko pod stromami za pavilónom B. O niekoľko dní bude totiž na tomto mieste vybudované nové kryté pieskovisko a v areáli MŠ taktiež pribudnú dva nové kolotoče. Všetky tieto časti detského ihriska budú hradené z finančného rozpočtu mesta Prievidza v celkovej sume 2.622,00 eur.
  správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)