Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Anna Henčelová
Učiteľka: Ivana Trgiňová


2,5 - 4 ročné deti
pavilón A, prízemie


           Hlavným edukačným zámerom triedy je experimentovanie s hrovým materiálom a zvyšovanie kvality psychomotorických kompetencií prostredníctvom tanečných improvizácií na hudbu, ale aj prostredníctvom obľúbenej kamarátky Šmýkalky, čím si deti prirodzeným spôsobom rozvíjajú koordináciu a hrubú motoriku.
           Motivačnou učebnou pomôckou v triede je domček, využívaný hlavne k dramatizácii rozprávkových príbehov a spontánnych hier detí. Umelecké dispozície si deti rozvíjajú aj v aktivitách s farbami.Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19