Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Soňa Králiková
Učiteľka: Martina Bahuľová


3 - 4 ročné deti
pavilón A, poschodie


           Deti v triede Pampúšikov obohacuje nielen kvalitný hrový materiál, ale aj profesionálna znalosť učiteliek hrať na hudobné nástroje - harmoniku a keyboard. Tým sa výchovno-vzdelávací proces stáva pre deti ešte viac zaujímavejší a pútavejší.
          Špeciálnym učebným zdrojom v triede je paraván, využívaný k dramatizácii rozprávkových príbehov. Zaujímavá aktivita pre pedagógov, no hlavne pre našich malých hercov. Paraván pôsobí dekoračne a tvorí súčasť estetického prostredia triedy.
          Umelecké dispozície si deti v triede rozvíjajú v rôznych aktivitách s farbami.Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19