Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            KontaktyFotografie z projektov
nájdete aj v časti
GalériaNašu školu
finančne podporili:Ďakujeme!2014, apríl
Grantový program Eko-obec - rekonštrukcia školy pokračuje
Vďaka grantovému programu Eko-obec mesto Prievidza zo svojho rozpočtu financovalo ďalšie opravy budovy našej MŠ. Počas veľkonočných sviatkov boli vymenené vchodové dvere v pavilónoch B a C, a taktiež vstupné dvere do telocvične.
Program finančne podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Ďakujeme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


2013, október
Projekt "Nebezpečné hrdinstvá" - detské dopravné ihrisko
Ďalší úspešný projekt, prostredníctvom ktorého sme namiesto poškodenej asfaltovej plochy nadobudli nové dopravné ihrisko spolu so značkami, chráničmi, prilbami a detskými bicyklami. Dotáciu 5.000,- EUR sme získali od nadácie Pontis, čiastku 3.194,- EUR kofinancovalo mesto Prievidza a so sumou 715,- EUR nás podporilo rodičovské združenie pri MŠ. Projekt bol vypracovaný projektovým manažérom Mgr. Ivanom Bencom, pani riaditeľkou Editou Ertlovou a pani učiteľkou Annou Henčelovou.
Projekt "Nebezpečné hrdinstvá" je zameraný na zvýšenie povedomia detí o bezpečnosti na cestách, získavanie zásad bezpečného správania sa a ich následné uplatnenie. Dopravné ihrisko bude slúžiť na zdokonaľovanie a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti dopravnej výchovy, ktoré si deti budú môcť vyskúšať priamo na vytvorených modelových situáciách.
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)
video (zdroj: RTV Prievidza)


2013, august - september
Grantový program Eko-obec - výmena okien a dverí na časti MŠ
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil prvý ročník grantového programu Eko-obec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach a lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Program je prioritne zameraný na riešenia, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu. Do projektu sa úspešne zapojila aj naša MŠ, a to rekonštrukciou - výmenou okien a dverí v pavilóne A, čím sa výrazne skvalitnil vzdelávací proces a znížila energetická náročnosť objektu s priaznivým dopadom na životné prostredie. Program finančne podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Ďakujeme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


2012, jún
Projekt "Šibalka detí" - nová preliezačka so šmýkačkou
Dňa 8. júna 2012 naša materská škola otvorila brány širokej rodičovskej verejnosti. Deti spievali, tancovali, prezentovali svoje pohybové schopnosti. A prečo? Vítali medzi sebou novú kamarátku "Šibalku detí". Tak si totiž pomenovali preliezačku, ktorú získali prostredníctvom vypracovaného projektu pani riaditeľky Edity Ertlovej a pani učiteľky Anny Henčelovej. Po slávnostnom otvorení nasledovali súťaže, ochutnávka kapustnice a koláčov, ktoré pripravili tety kuchárky a rodičia, ďalej opekanie slaninky a nakoniec nechýbala ani diskotéka.
Prioritným cieľom projektu bolo dovybavenie školského dvora účelným, estetickým a bezpečným exteriérovým nábytkom, ktorý vyhovuje európskym normám. Za podpory Slovenských elektrární, a.s., ktoré darovali 1.500,- EUR a za finančnej podpory rodičov sa vytúžená preliezačka so šmýkačkou stala súčasťou školského dvora. Ďakujeme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)


2010 - 2011
Projekt "Táborenie svišťov" - ozvučenie na hry a akcie školy
Dňa 28. októbra 2010 deti využili krásne slnečné počasie na sadenie ovocných stromčekov. Spoločnými silami sme zasadili dve jablone a dve slivky. Každý stromček bol pokrstený spoločne vybratým menom. Sadením ovocných stromčekov sme naštartovali svoj vysnívaný projekt, k realizácii ktorého napomohla Trenčianska nadácia Porfix finančnou čiastkou 1.180,- EUR. MŠ vďaka tejto finančnej podpore a vypracovanému projektu pani riaditeľky Edity Ertlovej a pani učiteľky Anny Henčelovej získala ozvučenie, ktoré využívame nielen pri hrách v jednotlivých triedach, ale aj na spoločných akciách, organizovaných niekoľkokrát do roka.
Dňa 10. júna 2011 sa pri príležitosti ukončenia projektu uskutočnilo spoločné stretnutie detí, rodičov a priateľov školy.


2008 - 2009
Projekt "Koruna ku korune" - drevený domček a pieskovisko
Projekt, zrealizovaný na podporu pohybovej aktivity a tvorivosti detí, bol vypracovaný pani riaditeľkou Editou Ertlovou a pani učiteľkou Jankou Goldbergerovou. Projekt finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne čiastkou 14.000,- Sk a Rodičovské združenie pri MŠ sumou 10.900,- Sk. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dreveného domčeka so záhradkou, čím sa exteriér školského dvora stal príťažlivejším. Plastové pieskovisko vedľa domčeka, ktoré bolo dodané z prostriedkov mesta Prievidza, obohacuje relaxačno-edukačnú zónu o ďalšie možnosti realizácie a vyhratia sa
detí. Projekt vytvára priestor na príťažlivé a funkčné prostredie pre naše deti, rozvíja ich prirodzenú túžbu po pohybe a sebarealizáciu.


2008 - 2009
Projekt "Kamarádka Radka" - nová šmýkačka
Vďaka finančnému príspevku od spoločnosti Nestlé Slovensko na revitalizáciu a obnovu školského dvora vo výške 1.660,- EUR sme získali MIDI domček so šmýkačkou. V areáli našej MŠ je vytvorený ďalší priestor na aktívny prejav detskej motoriky, ktorá pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofyzického napätia, utvára stav telesnej a duševnej rovnováhy a teda celkovú pohodu organizmu.
Šmýkačka bola oficiálne odovzdaná do užívania v roku 2009 za účasti poslancov mesta, vedúceho odboru školstva, širokej rodičovskej verejnosti a našich najmenších.


2008 - 2009
Projekt "Buď fit!" - nový exteriér školského dvora
Buď fit bol náš pilotný projekt, zameraný na zmenu exteriéru školského dvora. Podľa všetkého sme začali úspešne, lebo ho podporil Úrad vlády sumou 1.768,- EUR a my sme zakúpili drevenú preliezačku - vláčik, pohyblivý most, trojkolky, kolobežky, motokáry, basketbalový kôš a kompletnú pohybovo-rozvojovú sadu. Projekt vypracovaný pani riaditeľkou Editou Ertlovou a pani učiteľkou Annou Henčelovou sa zameral na utváranie podnetného motorického prostredia, ktoré podporuje vzťah k pohybovým aktivitám, k tímovým hrám pod šírym nebom, ale aj zmysel pre čestné športové zápolenie.
Oficiálne odovzdanie prebehlo na spoločnom športovom popoludní za prítomnosti širokej rodičovskej verejnosti a detí. Na školskom dvore boli pripravené stanovištia, kde súťažili celé rodiny. Vyskúšali si hod na basketbalový kôš, beh na kopec, vozenie na detských dopravných prostriedkoch, prechod cez drevený pohyblivý most, ale aj cez prekážkovú dráhu v telocvični. Po absolvovaní športových disciplín čakalo na súťažiacich občerstvenie v podobe koláčikov a obložených mís, ktoré pripravili tety kuchárky.
Deti a rodičia boli so športovým podujatím spokojní, čoho dôkazom bol smiech a radosť, ktoré sa ozývali z areálu MŠ.