Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
  Rada školy pri MŠ - školský rok 2018/2019


 • Soňa Králiková
  zástupca pedagogických zamestnancov

 • Ing. Anna Mária Ďurdíková
  zástupca rodičov

 • Renáta Kotianová
  zástupca pedagogických zamestnancov

 • Jozefína Mušáková
  zástupca prevádzkových zamestnancov

 • Lucia Laštiaková
  zástupca rodičov

 • Katarína Čičmancová
  poslankyňa mestského zastupitežstva

 • Július Urík
  poslanec mestského zastupitežstva