Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
  Zverejnenie dokumentov úspešného uchádzača na nákup molitanových
         komponentov pre projekt "V zdravom tele zdravý duch"


  Výbor rodičovského združenia pri MŠ - školský rok 2018/2019


 • I. trieda - Slniečka
  Mgr. Zuzana Ulbriková
  Eva Schmidtová

 • II. trieda - Včielky
  Ing. Martina Filínová
  Ing. Miroslav Kratka

 • III. trieda - Kuriatka
  Ing. Zuzana Laluhová
  Mgr. Lucia Hubová

 • IV. trieda - Hviezdičky
  Lucia Laštiaková
  Bc. Jozef Fábrik

 • V. trieda - Kačiatka
  Mgr. Lucia Hubová
  Mgr. Katarína Janková

 • VI. trieda - Pampúšiky
  Ing. Zuzana Laluhová
  Andrea Korčoková