Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Eleonóra Kuviková
Učiteľka: Eva Ďurinová


4 - 5 ročné deti
pavilón B, prízemie


           Slniečková trieda je vybavená širokým spektrom digitálnych technológií, ktoré deťom uľahčujú pochopiť abstraktné prvky edukačných poznatkov a prispievajú k rozvoju ich myslenia. Vo výchovno- vzdelávacej činnosti majú deti možnosť pracovať s digitálnym fotoaparátom a kamerou, s mikrofónom, s programovateľnou hračkou Bee-Bot, s digitálnym mikroskopom, ale i s počítačom, ktorý obsahuje vypracované edukačné softvéry, určené k predprimárnemu vzdelávaniu sa detí.
           Ďalšou silnou stránkou triedy sú encyklopédie, z ktorých deti čerpajú informácie pri potulkách prírodou, ktorú pozorujú, snímajú a zaznamenávajú prostredníctvom spomínaných digitálnych technológií.


Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19