Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
         V našej materskej škole sa jeden výtvarný úspech strieda s druhým. Výtvarné dielka detí sú pravidelne oceňované v rôznych súťažiach po celom Slovensku. Všetky úspechy nás veľmi tešia a môžeme k nim len a len gratulovať. Gratulujeme nielen našim detským talentom k získaným oceneniam, ale predovšetkým pedagógom, ktorí tieto blikajúce detské svetielka roznecujú, usmerňujú a podporujú v nich výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu. O úspechoch našich detských talentov, a to nielen tých výtvarných, svedčia diplomy, uznania či pamätné listy, ktoré sú vystavené na nástenkách v priestoroch našej materskej školy.


         2019 Tentokrát sme poslali výkresy našich detí do celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku s názvom "Dúhový kolotoč", konanej v Bratislave. Spomedzi 969 prác mala úspech aj naša Sofia Grossová z triedy Kuriatok - jej dielko bolo ocenené v kategórii jednotlivcov detí z MŠ. Blahoželáme!
Foto 1    Foto 2    Foto 3    Pamätný list    Viac o výtvarnej súťaži Dúhový kolotoč

         2017 Deti z MŠ pod vedením pani učiteliek poslali pekné výkresy do súťaže "Svet okolo nás". Tento rok sa koná v Prešove už 20. ročník tejto celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou a opäť sa nám podarilo byť medzi ocenenými. Tentokrát bola úspešná Timea Valentová s prácou pod názvom "Moje obľúbené zvieratá".
Pozvánka    Program    Diplom    Ocenené práce

         2017 ZOO Bojnice v rámci kampane "Dajme šancu prírode" vyhlásila výtvarnú súťaž "Zvieratá okolo nás". Víťazstvo originálnym dielom získala Nikolka Kiššová z triedy Kuriatok. Blahoželáme!
Diplom    Viac o výtvarnej súťaži ZOO Bojnice

         2016 Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi vyhlásilo v októbri 1. ročník výtvarnej súťaže "Spomienky na leto". Krásne 1. miesto v kategórii MŠ získal náš Lukáško Malina z triedy Kuriatok za obrázok "Na mori". Gratulujeme! Galériu prác a výsledky nájdete na webovej stránke CVČ.
Diplom    Víťazné dielo    Viac o súťaži Spomienky na leto

         2015 Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou indického veľvyslanca p. Param Jit Manna vyhlásili výtvarnú súťaž s témou "Krása ukrytá v rozprávkach". V kategórii do 6 rokov sa umiestnili deti z triedy Kuriatok - 3. miesto: Karolínka Spišková, 6. miesto: Peťka Borková, 12. miesto: Magdalénka Kvasničková. Blahoželáme! Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v Piešťanoch dňa 26.6.2015.
Viac o projekte Krása ukrytá v rozprávkach

         2015 V máji sa konal XVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže "Žitnoostrovské pastelky", na ktorej sme boli opäť úspešní. Spomedzi 1300 diel bolo vystavených 350, medzi nimi aj dielka detí z našej MŠ: dielko "Doprava v meste" od Jasmínky Drozdovej z triedy Hviezdičiek a dielko s názvom "Rodina" od Ninky Michele z triedy Slniečok. Je to určite krásny úspech, ktorý poteší! Vďaka patrí aj pani učiteľkám Švecovej a Bahuľovej.
Viac o výtvarnej súťaži Žitnoostrovské pastelky

         2015 Na 8. ročníku výtvarnej súťaže Slovenského zväzu záhradkárov, tentokrát na tému "Tento strom sa mi páči", bola z veľkého množstva prác ocenená Yasemin Kmeťková z triedy Kuriatok. Gratulujeme!
Viac o výtvarnej súťaži Slovenského zväzu záhradkárov

         2014 Na 3. ročníku celoslovenskej literárno-hudobno-výtvarnej súťaži „Budimírske studničky“ opäť získali ocenenie vo výtvarnej oblasti na tému "Lesné múzy" v kategórii detí MŠ vo veku 3-6 rokov. Tentokrát nás úspešne reprezentovala 3-ročná Nelka Kopálová z triedy Kačiatok. Gratulujeme Nelke aj pani učiteľke Anne Henčelovej a prajeme veľa dobrých námetov aj do budúcna.
Viac o súťaži Budimírske studničky

         2013 V júni pri príležitosti Roka výročí mesta Prievidza vo výtvarnej súťaži "Ja, Prievidza", získala Hanka Kríková 2. miesto, Filipko Polerecký čestné uznanie, ostatné výtvarné dielka cenu galérie Regionart a materská škola pamätný list.
         Naša materská škola sa zapája aj do výtvarných súťaží s medzinárodným rozmerom. Príkladom sú "Žitnoostrovské pastelky" - medzinárodná súťaž vo výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku, konaná v Dunajskej Strede. Z počtu 3000 detských kresieb zo štátov východnej Európy, ďalekého Kazachstanu, exotického Bangladéšu či Hong Kongu boli ocenené aj obrázky Hanky Mikuličovej a Hanky Kríkovej zo Slovenska, z Prievidze, z našej MŠ.

         2013 V celoslovenskej literárno-hudobno-výtvarnej súťaži "Budimírske studničky", konanej v máji na tému "Tajomné živly prírody", zaujala svojim grafickým prejavom Ninka Michele, ktorá si odniesla cenu za 2. miesto vo výtvarnej oblasti v kategórii detí MŠ vo veku 3-6 rokov.

         2012 V celoslovenskej výtvarnej súťaži Slovenského zväzu záhradkárov "Ovocie a zelenina, ktorú mám rád" boli ocenené detské talenty Peťka Tulíková a Nikoletka Bučková. Ich práce boli vystavené na veľtrhu AGROKOMPLEX Nitra v auguste 2012 a na výstave JAHRADA Trenčín (súťaž o najkrajšie jablko a hrušku) v októbri 2012.
         Na celoslovenskej súťažnej prehliadke výtvarnej tvorivosti "Dúhový kolotoč" v Banskej Bystrici zaujal svojim prejavom Tomáško Borko, ktorý získal pre našu materskú školu aj finančné ocenenie.

         2010 - 2011 Vo výtvarnej súťaži "Moje najkrajšie Vianoce", vyhlasované denníkom Pravda, krásne ceny získali: v roku 2010 Silvinka Bezáková a v roku 2011 Hanka Vargicová.