Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
Telocvičňa je nadštandardným vybavením našej materskej školy.


Objekt telocvične je súčasťou budovy školy.
Má samostatný vchod, ale je prístupná aj z prízemia pavilónu C.           Účelovo zariadenú telocvičňu pravidelne využívame na aktivizovanie psychomotorických kompetencií a na spestrenie pohybu detí. Vytvárame v nej podmienky aj na spoločné cvičenia rodičov s deťmi a pravidelne dopĺňame pomôcky pre pohybovo-relaxačné cvičenia.