Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            KontaktyV školskom roku 2018/2019 je v našej MŠ zapísaných 143 detí v šiestich triedach.


  Umiestnenie tried

 • Pavilón A
  Kačiatka (prízemie)
  Pampúšiky (poschodie)

 • Pavilón B
  Slniečka (prízemie)
  Kuriatka (poschodie)

 • Pavilón C
  Včielky (prízemie)
  Hviezdičky (poschodie)


  Denný poriadok triedy

 • 06:00 - 08:40
  hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

 • 08:40 - 09:15
  osobná hygiena, desiata

 • 09:15 - 11:30
  dopoludňajšie cielené aktivity, pobyt vonku (v prípade nepriaznivého počasia aktivity v triede
  a na terase)

 • 11:30 - 12:00
  osobná hygiena, obed, osobná hygiena, príprava na odpočinok

 • 12:00 - 14:00
  odpočinok

 • 14:00 - 14:30
  osobná hygiena, olovrant

 • 14:30 - 16:30
  odpoludňajšie cielené aktivity, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detíAktuality  l  Informácie pre rodičov  l  Školský poriadok  l  Dokumenty, tlačivá  l  Jedáleň  l  Kontakty