Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty
28.3.2018
Deň učiteľov 2019
Primátorka mesta udelila Plaketu J. A. Komenského najlepším pedagógom za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania. Z našej MŠ bola ocenená p. riaditeľka Edita Ertlová. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

5.9.2018
Najaktívnejšia MŠ v Trenčianskom kraji
V sídle Olympijského klubu Prievidza sa uskutočnilo oceňovanie najaktívnejších škôl Trenčianskeho kraja v rámci Olympijského dňa. Naša MŠ v zastúpení riaditeľky Edity Ertlovej prebrala ocenenie v podobe diplomu, plakety a finančnej hotovosti na zakúpenie športového vybavenia.
správa na stránke SOV (zdroj: Slovenský olympijský výbor)

28.3.2018
Deň učiteľov 2018
Aj tento rok si v priestoroch KaSS v Prievidzi 25 učiteľov prevzalo Plaketu J. A. Komenského. Ocenenie je poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností. Z našej MŠ bola ocenená p. učiteľka Eleonóra Kuviková. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

30.3.2016
Deň učiteľov 2016
V priestoroch KaSS Prievidza sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov všetkých škôl a školských zariadení, sídliacich na území mesta Prievidza. Plaketu J. A. Komenského za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci udelila primátorka mesta aj našej pani učiteľke Marte Gatialovej. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

27.03.2015
Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2015
V piatok 27.3.2015 sa v KaSS v Prievidzi uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov, kde bolo slávnostne ocenených 35 pedagógov. Plaketu J. A. Komenského za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci udelila primátorka mesta aj našej pani učiteľke Renáte Kotianovej. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

28.03.2014
Deň učiteľov 2014 - ocenení pedagogickí pracovníci
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení pedagógovia škôl a školských zariadení sídliacich na území mesta Prievidza. Primátorka mesta ocenila tento rok aj pedagógov z našej MŠ: pani učiteľku Soňu Králikovú a pani riaditeľku Editu Ertlovú. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

27.03.2013
Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov 2013
V obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Plakiet J. A. Komenského pedagógom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Z našej MŠ bola ocenená pani učiteľka Anna Henčelová za rozvoj a modernizáciu materskej školy. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

25.03.2011
Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2011
Pri príležitosti celomestských osláv Dňa učiteľov si najlepší pedagógovia prevzali z rúk primátorky mesta Plaketu J. A. Komenského. Z našej MŠ bola ocenená zástupkyňa riaditeľky MŠ pani učiteľka Janka Goldbergerová za aktívnu prácu v školstve. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)

25.03.2010
Ocenenie ku Dňu učiteľov
V obradnej sieni Mestského domu sa stretli učitelia a pedagogickí pracovníci školských zariadení. Za aktívnu prácu v školstve prevzala z rúk primátora mesta ocenenie - Plaketu J. A. Komenského aj pani učiteľka Eva Ďurinová z našej MŠ. Blahoželáme!
správa na stránke mesta (zdroj: mesto Prievidza)