Úvod            Informácie            Triedy            Aktivity            Projekty            Galéria            Jedáleň            Kontakty


Triedna učiteľka: Renáta Kotianová
Učiteľka: Marta Gatialová


3 - 5 ročné deti
pavilón C, prízemie


           Kvalitnú edukáciu detí v triede zabezpečujú okrem iného aj pomôcky LEGO DUPLO: Farma, Vlak, Dom hier, Dopravné prostriedky, Objavy so súpravou rúrok a pružné LEGO SOFT, ktoré stimulujú záujem dieťaťa, jeho zdravú zvedavosť a podporujú kooperáciu medzi deťmi. Deti sa oboznamujú aj s digitálnou technológiou pomocou kresliaceho edukačného softvéru RNA, edukačného programu Activprimary a výučbového programu Detský kútik, ktorý bol schválený ministerstvom školstva a ktorý je zameraný na predprimárne vzdelávanie.
           Deti v triede sa venujú aj pohybovým aktivitám - nacvičujú krátke tanečné choreografie na detskú hudbu alebo za zvukového doprovodu keyboardu.


Fotografovanie v MŠ - galéria triedy:
2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19